Info

 psychiatrie

 

ADHD, MEDICATIE en PSYCHIATRIE

artikelen, documenten, media

 

 


Deze website is in aanbouw

"You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time."

Abraham Lincoln

 

ADHD in POLITIEK, MEDIA, MENSENRECHTENASPECT

 

Kritiek van buiten het vakgebied, politiek etc. ADHD in de politiek vanaf ca. 2009.

 

 

Internet links, m.b.t. ADHD

 

 

Dr. J. Biederman, corrupte adhd-hotshot: NY-Times artikel, maart 2009.

In Nederland in 2009 alleen gepubliceerd in Trouw, artikel van Joop Bouma, 1 April 2009: https://www.trouw.nl/home/de-wankelende-god-joseph-biederman~ab553926/

 

 

 

ADHD and -medication in The Netherlands, 2014.

Overzicht van de situatie rond ADHD. Ook gebruikt door de UN kinderrechtencommissie, bij een uitspraak over Nederland in 2015.

 

 

Periodic report on The Netherlands, Convention on the Rights of the Child, 2015

Remarks on overmedication for ADHD in paragraph 44 and 45.

Concluding observations on the fourth periodic report of the Netherlands

 

 

Parliamentary Assembly Council of Europe-resolution 2042-2015.pdf

Report on ADHD and overmedication

Report from 2015 (referring to a report from as early as 2002, which was halted, possibly -according to this website editor- because of a pharma-related external advise)

 

 

Daily mail article 23 feb 2016. How Big Pharma greed is killing tens of thousands around the world: Patients are over-medicated and often given profitable drugs with 'little proven benefits,' leading doctors warn.
Queen's former doctor, Sir Richard Thompson, has backed new campaign. Experts calling for urgent public enquiry into drugs firms' 'murky' practices.They say too much medicine is doing more harm than good worldwide. And claim many drugs such as statins are less effective than thought

 

Neurowetenschap heeft slechts de schijn van vooruitgang.
Berust de 'vooruitgang' in de neurowetenschappen wel op gedegen wetenschappelijk onderzoek? 9 juni 2015.
Door: Leon de Bruin, universitair docent filosofie van cognitie en taal aan de Radboud Universiteit.

 


Rapport ADHD: medicatie en maatschappij
Van de Gezondheidsraad.
Aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Datum: 3 juli 2014

 

 

 

Statement from Convention on the Rights of the Child, updated version probably approx 2013(?)

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

In the pdf on this website relevant paragraphs are highlighted by us.

 

 

 

UN Human Rights Office 7 april 2017
Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health
Mr. Dainius Pūras

(...) Regrettably, recent decades have been marked with excessive medicalization of mental health and the overuse of biomedical interventions, including in the treatment of depression and suicide prevention. The biased and selective use of research outcomes has negatively influenced mental health policies and services. Important stakeholders, including the general public, rights holders using mental health services, policymakers, medical students, and medical doctors have been misinformed. (...)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21480&LangID=E

 

Als pdf: klik hier.

 

 

 

Nieuwe huisartsenrichtlijn ADHD bij kinderen terughoudend met medicatie.

Huisartsen waarschuwen voor overmedicatie bij ADHD.

November 2014

 

 

April 2015: Kinderpsychiaters tonen zich bezorgd over toename van gebruik van ADHD medicatie
16 april 2015 ontving de staatssecretaris van VWS een statement uit handen van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) over ADHD en gebruik van medicatie. Kinderpsychiaters maken daarmee hun zorgen kenbaar over toename in het gebruik van medicatie bij kinderen met ADHD die voorgeschreven wordt zonder grondig onderzoek. Ook de trend dat studenten in toenemende mate ADHD medicatie gebruiken om beter te kunnen studeren, baart de kinderpsychiaters zorgen. De kinderpsychiaters benadrukken dat ongeoorloofde medicamenteuze behandeling van kinderen met ADHD en oneigenlijk gebruik van ADHD medicatie niet zonder gevaar is.

http://www.nvvp.net/website/nieuws/2015/kinderpsychiaters-bezorgd-over-toename-gebruik-adhd-medicatie .

 

 

 

BIJWERKINGEN van psychostimulantia

 

From the International Narcotics control board. Data on consumption of methylphenidate

As a pdf: Methylphenidate.

On the internet: http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/English/methylphenidate.pdf

 

 

Do ADHD Drugs Take a Toll on the Brain?
Edmund S. Higgins
Scientific American article
20 Jul 2009

 

 

Reports of cardiac arrest after treatment with methylphenidate

Denmark, 2016

 

 

Waarschuwingen m.b.t. gebruik methylfenidaat (o.a. in Ritalin, concerta)
https://www.drugs.com/pro/ritalin.html

Zie in hoofdstuk Warnings, o.a.:
Serious Cardiovascular Events. Sudden Death, Psychiatric Adverse Events, etc.

 

 

Ritalin zorgt voor langdurige verandering in kinderhersenen.

http://www.folia.nl/wetenschap/103091/ritalin-zorgt-voor-langdurige-verandering-in-kinderhersenen

Nawoord: in privé-comm. meldde de onderzoeker: (..) dat uit onze onderzoeksresultaten niet bleek dat Ritalin nadelig is op de lange termijn (..)

 

 

Groeiachterstand door ADHD medicatie (2017)
Nieuw resultaat van de langlopende MTA-studie - een van 's werelds grootste onderzoeken naar de gevolgen van adhd-behandelingen: kinderen lopen gemiddeld 4,7 cm groeiachterstand op. Media berichtten uitgebreid. O.a. op
https://www.de-nfg.nl/jarenlang-aan-de-ritalin-wat-doet-dat-met-je.html  

 

 

3 doden door ADHD medicatie voor volwassenen (Nederland, 2017)
Na deze melding in de media stuurde bijwerkingcentrum Lareb dit bericht uit (april 2017): https://www.lareb.nl/nl/news/betere-bewaking-veiligheid-methylfenidaat-voor-adhd-bij-volwassenen-wenselijk/ .
Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat voor een aanzienlijk percentage draait op geld van farmaceuten, is plotseling meer open t.a.v. het gevaar van Ritalin (mei 2017):
http://www.ggznieuws.nl/home/cbg-bezorgd-om-toenemend-gebruik-adhd-medicatie/  

 

 

 33 International warnings, methylphenidate, Ritalin, etc.

 

 

Globaal overzicht van bijwerkingen van de diverse groepen psychiatrische medicijnen: The_Side_Effects_of_Common_Psychiatric_Drugs.pdf

 

 

Website van ouders die hun kind verloren aan Ritalin

http://ritalindeath.com ; kinderen dood door Ritalin: http://ritalindeath.com/ADHD-Drug-Deaths.htm

 

 

WETENSCHAPPELIJKE DISCUSSIE over ADHD en MEDICATIE

Het is gemeengoed geworden om zo over stoornissen te denken: mensen zeggen ‘ik heb ADHD’, en we hebben het over stoornissen die ‘toeslaan’, ‘zich uiten’ of ‘mensen treffen’. Stoornissen zouden zelfs ‘gedrag kunnen  veroorzaken’. Dit taalgebruik verhult het feit dat psychiatrische stoornissen geen dingen zijn, maar door wetenschappers gemaakte categorieën; de uitkomst van onderhandelingen, discussie, definities. Vervolgens wordt dat geheel van definities, afspraken en vormgeving tot ding gemaakt; ‘reïficeren’ noemt Dehue dit. (link)

Artikel over dit onderwerp, dr. E.H. Nieweg, Tijdschrift voor psychiatrie, 2005:

" This article discusses the problem of reification (‘the fallacy of misplaced concreteness’). In the psychiatric literature the reification of diagnostic categories is often mentioned as a major problem with classification systems like DSM, but the topic has received only scant attention" http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/articles_1415pdf.pdf

 

 

Geneesmiddelen bulletin, 2005, Nieweg Batstra.

http://geneesmiddelenbulletin.com/artikel/medicamenteuze-behandeling-van-adhd-bij-kinderen-en-adolescenten/

Medicamenteuze behandeling van ADHD bij kinderen en adolescenten

 

In februari 2017 presenteerden de media een onderzoeksresultaat (link) van het ENIGMA brein-onderzoek consortium, waarbij de teneur was dat "ADHD gewoon een hersenziekte is". Bijvoorbeeld in Trouw: https://www.trouw.nl/home/-lsquo-adhd-is-gewoon-een-hersenziekte-rsquo-~ab143017/

Een meer genuanceerd en zeer kritische reactie is hier te vinden: http://www.drukendwars.nl/adhd-peperdure-hersenstudie-levert-niks-op-2/
Ook in Trouw:
https://www.trouw.nl/opinie/peperdure-hersenstudie-adhd-levert-niks-op~a78e5ac7/

Reactie van ENIGMA-onderzoeker op deze kritiek:
https://www.trouw.nl/home/onderzoekster-adhd-houdt-haar-rug-recht~a0247738/

Over datzelfde onderzoek een reactie van dr. Trudy Dehue in de Volkskrant:
http://www.volkskrant.nl/opinie/laat-het-stigma-op-afwijken-en-stoornissen-varen~a4467533/

 

Over de MTA studie. (Naar dit uitgebreide onderzoek wordt in de ADHD-wereld vaak verwezen.)
 

Tijdschrift voor psychiatrie 52 (2010) 4
Door dr. E.H. Nieweg

Is adhd-medicatie na 2-3 jaar uitgewerkt?
Over de verrassende, maar weinig bekende follow-up van het mta-onderzoek.

De grote Multimodal Treatment Study of Children with ADHD (MTA) is vooral bekend geworden doordat in de behandelfase intensieve medicamenteuze behandeling met methylfenidaat superieur bleek op een aantal uitkomstmaten aan andere vormen van behandeling. De tweede follow-up, 22 maanden na beëindiging van de behandelfase, liet een aantal verrassende en controversiële bevindingen zien. Zo was het voordeel te hebben deelgenomen aan de intensieve medicatieconditie verdwenen en ging voortgezette behandeling met stimulantia niet gepaard met betere, maar met iets slechtere uitkomsten.(..)

 

Commentaar van dr. J. Buitelaar op voorgaand artikel:

Follow-up van de mta-studie bij kinderen met
ADHD: wat vertellen de data wel, en wat niet?
Tijdschrift voor psychiatrie 52 (2010) 4

 

 

 

MTA studie, na 16 jaar, gepubliceerd in 2017: ADHD-medicatie leidt tot groeiachterstand.

"In the MTA follow-up into adulthood, the ADHD group showed symptom persistence. Extended use of medication was associated with suppression of adult height but not with reduction of symptom severity."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28295312

Samenvatting: http://www.volkskrant.nl/4486634/?utm_source=VK&utm_medium=email&utm_campaign=20170414%7Clunch&utm_content=Jarenlang%20aan%20de%20Ritalin,%20wat%20doet%20dat%20met%20je?%20(+)&utm_term=35820&utm_userid=184bb853-71ef-49a0-97a8-e5cae6302db8

 

 

Exploring five common assumptions on Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Dr. Laura Batstra, dr. Edo H. Nieweg, dr. Mijna Hadders-Algra, January-March 2014
The worldwide prevalence of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in school-aged children is estimated to be 5–7%, which makes ADHD the most prevalent childhood psychiatric disorder. In many countries, the rise in ADHD diagnosis and the associated use of medication are of public concern. ADHD is usually considered to be a chronic disease that causes deviant behaviour and should be treated with
medication after elaborate diagnostics. Actually, this view is based on several assumptions that may be disputed.

 

 

Critic of psychologists to DSM-5
A petition, 2011, to the DSM-5 Task Force and the American Psychiatric Association
http://www.ipetitions.com/petition/dsm5/
 

Als pdf: Experts petition, 2011, to the DSM-5 Task Force

 

 

STIMULANTS AND THE DEVELOPING BRAIN
ADHD, STIMULANTIA, EN HET ZICH ONTWIKKELENDE BREIN
Presentatie van resultaat van onderzoek.
Dr. Lizanne Schweren, 14 december 2016

 

 

Kanttekening op voorgaand artikel en onderzoek; kritiek op weergave van onderzoeksresultaat door de media.

ADHD-medicatie: baat het niet, dan schaadt het wel

Artikel dr. L. Batstra, december 2016.

 

 

Promotie via wetenschappelijke artikelen: methylfenidaat voor ADHD bij volwassenen
Artikel in Geneesmiddelenbulletin, dr. D. Bijl, oktober 2014:
http://geneesmiddelenbulletin.com/artikel/promotie-via-wetenschappelijke-artikelen-methylfenidaat-voor-adhd-bij-volwassenen/

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vond het ADHD medicijn Concerta te gevaarlijk, maar de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie wil het middel toch voorschrijven indien de richtlijn dat aangeeft.

Oorspronkelijke rapportage over opgave na WOB verzoek, op website van Zweedse journalist: http://jannel.se/Concerta.Janssen.Response.pdf , toegankelijk gemaakt door Trudy Dehue in Betere Mensen.

 

 

Neuroloog dr. Fed Baughman kritisch over behandeling met medicatie: http://www.ritalindeath.com/Against-ADHD-Diagnosis.htm

 

 

 

THERAPIE ZONDER MEDICATIE

 

ADHD: a critical update for educational professionals
De nog altijd dominante biomedische benadering van ADHD (-achtige problematiek) disempowert leerkrachten, terwijl juist zij veel kunnen betekenen voor deze kinderen. Krachtig statement en artikel van promovendus Sanne Te Meerman.
Geschreven door: Sanne te Meerman, Laura Batstra, Hans Grietens en Allen Frances, 22 mei 2017 
 
Het hele artikel:

 

 

 

WETGEVING en RECHTSZAKEN m.b.t. psychostimulantia

 

Medicalisering en de relatie tussen de farmaceutische industrie en de academische wereld.
Een passage uit een artikel van Hans van der Linde in Trouw, mei 2013. Van der Linde is huisarts, voormalig staflid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en lid van het College voor Accreditering Huisartsen:
(...) In 1987 vergaderde het bestuur van de Rotterdamse universiteitsfondsen waarvan ik een kwart eeuw deel mocht uitmaken. Tijdens het diner na afloop vertelde rector magnificus Alexander Rinnooy Kan dat hij mee had geschreven aan een brochure, 'Naar een ondernemende universiteit'. Universiteiten moesten de markt op en een 'derde geldstroom' genereren, geld uit de private sector, van bedrijven dus. Die brochure heeft grote invloed gehad op onze universiteiten, vooral op de faculteiten geneeskunde en farmacie. Bij een terugtrekkende overheid kozen veel hoogleraren voor een relatie met de industrie. Een afhankelijkheidsrelatie, welteverstaan. De prijs die de academische geneeskunde daarvoor betaalt, is steun aan farma-marketing.(...)

http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3443659/2013/05/18/Het-pillenbedrog.dhtml

 

 

Ritalin rechtszaken in de VS:

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/medicating/backlash/lawsuits.html
Over class action lawsuits tegen Ritalin en de fabrikant Novartis.
Er wordt meer naar de zaak tegen Novartis verwezen:
http://abcnews.go.com/Health/story?id=118057&page=1
 
 

 

Ritalin class-action lawsuits, from Wikipedia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ritalin_class-action_lawsuits
The Ritalin class-action lawsuits were a series of federal lawsuits in 2000, filed in five separate US states. All five lawsuits were dismissed by the end of 2002. The lawsuits alleged that the makers of methylphenidate (brand name Ritalin) and the American Psychiatric Association had conspired to invent and promote the disorder ADHD to create a highly profitable market for the drug. The lawsuit also alleged that CHADD (children and adults with attention deficit/hyperactivity disorder) deliberately attempted to increase the supply of Ritalin and ease restrictions on the supply of Ritalin to help increase profits for Novartis.
 


Concerta rechtszaken in de VS:
http://www.nationalinjuryhelp.com/concerta-lawsuit-claims/
 

 

 

Uitspraak Nederlands tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Een psychiater had een tuchtzaak aangespannen tegen de hoofdredacteur van Geneesmiddelenbulletin, vanweg zijn publicatie over de Concerta-affaire.

(Zie ook eerder op deze pagina, bij gebruik methylfenidaat voor ADHD bij volwassenen)

http://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TGZCTG__2017__95

 

 

Slechte wetenschap. Waarom grijpt Ministerie niet in?

Uitleg van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Ministerie OCW heeft geen zeggenschap over wat op universiteiten wordt onderwezen:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2014/10/23/afschrift-antwoordbrief-nederlands-comite-voor-de-rechten-van-de-mens

"... Het Ministerie van OCW gaat echter niet over de inhoud van de opleidingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg."

 

 

Het voorzorgprincipe / the Precautionary Principle
Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Het voorzorgsprincipe is vooral van toepassing in de gezondheidszorg en het milieu (ref. Nederlandstalige Wikipedia).

The Precautionary Principle World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology.

World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST), 2005.

Link naar pdf van dit document op deze website.